• IMG2018040216264220
 • IMG2018040216273218
 • IMG2018040216291247
 • IMG_165757
 • IMG20180409150027
 • IMG20180409145119
 • IMG20180411145021
 • 20180905_073042_resized45
 • 20180905_074523
 • 20180905_074816
 • IMG_658946
 • 20190322_072555_resized46
 • 20190322_083948_resized95
 • 20190322_171052_resized20
 • 20190322_162252_resized86
 • IMG_34205dadabe545c0e
 • 20190323_081935_resized37
 • IMG_34415dadabf908f6f
 • 20190930_071303__1_5dadad9610558
 • 20190930_0734035dadada778dc1
 • 20190930_0735115dadadb3065d7
 • 20191227_162614_6ac556de7e
 • IMG_3388__1_5dadadc190128
 • 20191227_162640_5adc290b64
 • 20191230_091443_c07fbc5f19
 • 20191230_101727_a9b0fd83be
 • 20191230_102449_0678e8a021
 • 20191230_103945_4c7994ebc4
 • 20191230_104954_cd9f409423
 • IMG_20191230_104221_bcb9e9f18f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Hội Khỏe Phù Đổng huyện Vạn Ninh năm học 2020 - 2021 diễn ra từ ngày 04/12 đến ngày 18/12/2020. Nhằm đánh giá kết quả đồng thời tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong HKPĐ. Chiều ngày 18/12/2020 Phòng GD&ĐT Vạn Ninh tổ chức Lễ tổng kết HKPĐ huyện Vạn Ninh năm học 2020-2021. Về tham dự Lễ tổng kết HKPĐ: - Về phía ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1
 • IMG2018040216264220
 • IMG2018040216273218
 • IMG2018040216291247
 • IMG_165757
 • IMG20180409150027
 • IMG20180409145119
 • IMG20180411145021
 • 20180905_073042_resized45
 • 20180905_074523
 • 20180905_074816
 • IMG_658946
 • 20190322_072555_resized46
 • 20190322_083948_resized95
 • 20190322_171052_resized20
 • 20190322_162252_resized86
 • IMG_34205dadabe545c0e
 • 20190323_081935_resized37
 • IMG_34415dadabf908f6f
 • 20190930_071303__1_5dadad9610558
 • 20190930_0734035dadada778dc1
 • 20190930_0735115dadadb3065d7
 • 20191227_162614_6ac556de7e
 • IMG_3388__1_5dadadc190128
 • 20191227_162640_5adc290b64
 • 20191230_091443_c07fbc5f19
 • 20191230_101727_a9b0fd83be
 • 20191230_102449_0678e8a021
 • 20191230_103945_4c7994ebc4
 • 20191230_104954_cd9f409423
 • IMG_20191230_104221_bcb9e9f18f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Hội Khỏe Phù Đổng huyện Vạn Ninh năm học 2020 - 2021 diễn ra từ ngày 04/12 đến ngày 18/12/2020. Nhằm đánh giá kết quả đồng thời tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong HKPĐ. Chiều ngày 18/12/2020 Phòng GD&ĐT Vạn Ninh tổ chức Lễ tổng kết HKPĐ huyện Vạn Ninh năm học 2020-2021. Về tham dự Lễ tổng kết HKPĐ: - Về phía ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1