• IMG2018040216264220
 • IMG2018040216273218
 • IMG2018040216291247
 • IMG_165757
 • IMG20180409150027
 • IMG20180409145119
 • IMG20180411145021
 • 20180905_073042_resized45
 • 20180905_074523
 • 20180905_074816
 • IMG_658946
 • 20190322_072555_resized46
 • 20190322_083948_resized95
 • 20190322_171052_resized20
 • 20190322_162252_resized86
 • IMG_34205dadabe545c0e
 • 20190323_081935_resized37
 • IMG_34415dadabf908f6f
 • 20190930_071303__1_5dadad9610558
 • 20190930_0734035dadada778dc1
 • 20190930_0735115dadadb3065d7
 • 20191227_162614_6ac556de7e
 • IMG_3388__1_5dadadc190128
 • 20191227_162640_5adc290b64
 • 20191230_091443_c07fbc5f19
 • 20191230_101727_a9b0fd83be
 • 20191230_102449_0678e8a021
 • 20191230_103945_4c7994ebc4
 • 20191230_104954_cd9f409423
 • IMG_20191230_104221_bcb9e9f18f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông trực thuộc.Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 29/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 18 giờ 00 ngày 29/11/2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa. Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh thông báo ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2
 • IMG2018040216264220
 • IMG2018040216273218
 • IMG2018040216291247
 • IMG_165757
 • IMG20180409150027
 • IMG20180409145119
 • IMG20180411145021
 • 20180905_073042_resized45
 • 20180905_074523
 • 20180905_074816
 • IMG_658946
 • 20190322_072555_resized46
 • 20190322_083948_resized95
 • 20190322_171052_resized20
 • 20190322_162252_resized86
 • IMG_34205dadabe545c0e
 • 20190323_081935_resized37
 • IMG_34415dadabf908f6f
 • 20190930_071303__1_5dadad9610558
 • 20190930_0734035dadada778dc1
 • 20190930_0735115dadadb3065d7
 • 20191227_162614_6ac556de7e
 • IMG_3388__1_5dadadc190128
 • 20191227_162640_5adc290b64
 • 20191230_091443_c07fbc5f19
 • 20191230_101727_a9b0fd83be
 • 20191230_102449_0678e8a021
 • 20191230_103945_4c7994ebc4
 • 20191230_104954_cd9f409423
 • IMG_20191230_104221_bcb9e9f18f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông trực thuộc.Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 29/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 18 giờ 00 ngày 29/11/2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa. Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh thông báo ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2